محصولات شوینده

محصولات شوینده

کامنتی برای این صفحه نوشته نشده است .

  به لطف خداوند در سال 1400 بواسطه امکانات موجود و نیاز به بهداشت فردی در دوران پاندمی کرونا، با خلق برند پاکارین  واختصاص بخشی از درآمد فروش این برند جهت ساخت مدرسه و درمانگاه در مناطق محروم، سنگ بنای  آرزویم راگذاشتم

ثبت پرسش